פרטי ההצגה

שמש זורחת בשמי התכלת ובשביל מטיילת הילדה אילת.

מי מחכה לה בדרך?

מי נובח? מי מזדחל?

מי זה שמתעצל?

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים