בעלי תפקידים וטלפונים

  מנהלת המשכן: סיגלית סלובסקי
 sigalits@raanana.muni.il
​טל': 09-7464036


כנסים, אירועים והנה"ח: דנה גונשר
  danag@raanana.muni.il 
טל': 09-7464036

 הפקה שיווק ופרסום : חסית ריינר עמית 
 hasitar@raanana.muni.il  
טל': 09-7464036

צוות טכני ותחזוקה: מנחם לוי, דניאל נאמן
 danieln@raanana.muni.il
טל': 09-7464036

מנויים וקופת כרטיסים: רונית פינסברג
טל': 09-7464036

מערכת למכירת כרטיסים