פרטי האירוע

טריו - סדרת תיאטרון חדשה לגלאי גן - ג

הדודה ברחוב הנביאים תיאטרון השעה

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים