תמונת מנוי: סדרת תאטרון "יידישפיל"-הצגות מוסיקליות ביידיש

סדרת תאטרון "יידישפיל"-הצגות מוסיקליות ביידיש

עונה: 2018/2019
כרטיסי מנוי: 3

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים